Nieuwsbrief 05 december 2017
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie
Twitter

Ondergronds bestemmen nader toegelicht

Bij het benutten van de ondergrond is altijd het principe gehanteerd van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Vanwege de beperkte ruimte, het voorkomen van aantasting van de ondergrond en afstemming met activiteiten boven de grond is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over het gebruik van de ondergrond.

Het bekende voorbeeld is het graven in de ondergrond waardoor kabels en leidingen kapot worden getrokken. Het daarmee rekening houden in een bestemmingsplan of het opstellen van een ondergrondse bestemmingsplan dan wel structuurvisie verschaft die duidelijkheid voor alle betrokkenen.


Lees verder ›
 
HET LAATSTE NIEUWS
4 december 2017
Huidige fiscale wetgeving ontoereikend in aanpak milieuschade
4 december 2017
Wijziging Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
29 november 2017
Aanvullingsbesluit natuur van start
JURISPRUDENTIE

Belanghebbende

ABRvS 15 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3126

Samenvattingen door Stibbe, praktijkgroep bestuursrecht.

Bij een bundeling van belangen door een vereniging wordt voor de beantwoording van de vraag of de vereniging belanghebbende is, onderzocht of twee of meer van haar leden rechtstreeks feitelijke gevolgen van het besluit ondervinden. Zo ja, dan is in beginsel sprake van belanghebbendheid, tenzij gevolgen van enige betekenis ontbreken.


Naar de uitspraak ›
 

Geluid buiten geluidszone

ABRvS 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3051

De gemeenteraad van de gemeente Rijswijk (raad) heeft op 13 december 2016 het bestemmingsplan 'Sion – 't Haantje, tweede herziening' vastgesteld. DSM ging in beroep. DSM was het niet eens met het huidige bestemmingsplan omdat er een woonwijk van tussen de 60 en 120 woningen op 90 meter afstand van haar terrein zou worden gebouwd. Zij vreesde dat dit haar in haar uitbreidingsmogelijkheden zou beperken. Deze woonwijk was al bestemd in een eerder uitwerkingsplan.


Lees verder ›
 

Ophogen bodem

ABRvS 1 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2962

Overtreding zorgplicht artikel 13 Wet bodembescherming door de eigenaar van het perceel. Last onder bestuursdwang.

De Afdeling stelt vast dat de zorgplicht van artikel 13 Wet bodembescherming (Wbb) is overtreden. De bodem is opgehoogd met bodemvreemd materiaal. Het ophogen van het perceel heeft plaatsgevonden met medeweten van de stichting als eigenaar en kan haar om die reden worden toegerekend. Dat de stichting niet de opdracht voor het ophogen heeft gegeven, althans de facturen voor de geleverde stoffen niet aan haar waren gericht, is niet van belang.


Lees verder ›