Nieuwsbrief 09 november 2017
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie
Twitter

Regeling beoordeling luchtkwaliteit gewijzigd voor veehouderijen

Voor het berekenen van de concentraties fijn stof voor veehouderijen is het vanaf 1 november 2017 mogelijk om af te wijken van de jaarlijks vastgestelde emissiefactoren. Een veehouderij of leverancier van een nieuwe techniek kan hiervoor een verzoek indienen bij het secretariaat van de Rav. Zodra het verzoek is goedgekeurd, kan de betreffende emissiefactor voor fijn stof worden gebruikt in de berekening.


Lees verder ›
 

UPDATE: Geactualiseerd in VIND Omgevingszaken

De volgende onderdelen zijn recent van een update voorzien:


Naar VIND Omgevingszaken ›
HET LAATSTE NIEUWS
1 november 2017
Blog | Overgangsrecht: de winkel blijft open tijdens de verbouwing
3 november 2017
Rapport over bioplastics in een circulaire economie
JURISPRUDENTIE

Ook een omgevingsvergunning kan schaars zijn waardoor deze transparant verdeeld moet worden.

ABRvS 27 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2611

Dit kan het geval zijn als er een samenhang is tussen een schaarse exploitatievergunning regeling in de APV en het bestemmingsplan.

JVH gaming & entertainment B.V. (JVH) exploiteerde sinds 2004 een speelautomatenhal op een tijdelijke locatie in Helmond. OP basis van een samenwerkingsovereenkomst om de hal naar een locatie binnen het centrum te verplaatsen heeft JVH in 2013 een huurovereenkomst gesloten voor een andere locatie. Op 12 juni 2013 dient JVH een aanvraag om een omgevingsvergunning en exploitatievergunning in.


Naar de uitspraak ›
 

Effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden vanwege een bestemmingsplan.

ABRvS 11-10-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2760
Bij vaststelling van dit bestemmingsplan was uitgegaan van het PAS. Dit bestemmingsplan hoeft echter niet te wachten op de antwoorden van het Hof van Justitie over de rechtmatigheid van het PAS, omdat nieuw onderzoek aantoont dat geen aantasting optreedt.
Lees verder ›
 
Zo sluit VIND het beste aan op uw werkproces
 

Panelleden gezocht

Bent u een actieve gebruiker die graag zijn/haar mening deelt en bereid is een aantal vragen te beantwoorden of input te leveren om VIND Omgevingszaken door te ontwikkelen?

Meld u dan nu aan voor het gebruikerspanel en oefen invloed uit op:

-  de visuele weergave
- het gebruiksgemak
- doorontwikkeling van de content


Aanmelden ›