Nieuwsbrief 20 november 2017
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie
Twitter

Omgevingsvergunning kruimelgevallen

Met de kruimelgevallenregeling kunnen omvangrijke (wijzigingen aan) bouwwerken en wijzigingen in het gebruik gerealiseerd worden. Er moet voldaan worden aan de eis van een goede ruimtelijke ordening. Het besluit hoeft niet vergezeld te gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing, maar moet wel zijn voorzien van een draagkrachtige motivering.

Het commentaar Omgevingsvergunning kruimelgevallen is geactualiseerd en van de meest recente jurisprudentie voorzien.


Lees verder ›
 
Zo sluit VIND het beste aan op uw werkproces
 

Panelleden gezocht

Bent u een actieve gebruiker die graag zijn/haar mening deelt en bereid is een aantal vragen te beantwoorden of input te leveren om VIND Omgevingszaken door te ontwikkelen?

Meld u dan nu aan voor het gebruikerspanel en oefen invloed uit op:

-  de visuele weergave
- het gebruiksgemak
- doorontwikkeling van de content


Aanmelden ›
HET LAATSTE NIEUWS
17 november 2017
Wet grondgebonden groei melkveehouderij treedt op 1 januari in werking
14 november 2017
Staat opnieuw voor rechter om luchtkwaliteit
13 november 2017
Middeninkomens op de woningmarkt: ruimte op een krap speelveld
JURISPRUDENTIE

Milieuzone Rotterdam

ABRvS 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2726

Samenvattingen door Stibbe, praktijkgroep bestuursrecht.

Het college van burgemeester en wethouders was rechtens gebonden aan het oordeel van de rechtbank dat er geen mogelijkheden waren een nieuw besluit te nemen met dezelfde strekking als het door de rechtbank herroepen gedeelte. Door dat toch te doen, heeft het college onjuist gehandeld.


Naar de uitspraak ›
 

Omgevingsvergunning voor bouwen

ABRvS 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2831
Nu appellanten naar voren hebben gebracht dat zij aanspraak maken op de in de parkeergarage aanwezige parkeerplaatsen en deze om die reden niet gebruikt kunnen worden ten behoeve van het winkelend publiek, heeft de rechtbank terecht overwogen dat het college van burgemeester en wethouders bij de toetsing aan de Bouwverordening niet voorbij heeft kunnen gaan aan deze stelling.
Lees verder ›
 

Omvang van het geding

ABRvS 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2785
Tussen partijen was niet in geschil dat de aanvraag voldeed aan de Verordening ruimte. Nu de rechtbank desondanks heeft geoordeeld dat de uitbreiding van de varkenshouderij in strijd is met de Verordening ruimte is zij buiten de omvang van het geding getreden.
Lees verder ›